Artemis Accords
Artemis Accords

NASA และ 8 ประเทศลงนาม Artemis Accords ความร่วมมือด้านสำรวจดวงจันทร์และอวกาศ

13 ตุลาคม NASA ได้ลงนามใน Artemis Accords ร่วมกับพันธมิตร 8 ประเทศ อันประกอบด้วย สหรัฐฯ, อังกฤษ, แคนาดา, ออสเตรเลีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ลักเซมเบิร์กและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อความร่วมมือในด้านสำรวจอวกาศโดยมีเป้าหมายช่วยกันสร้างอนาคตที่ปลอดภัย สงบสุข และความเจริญรุ่งเรืองในอวกาศสำหรับมวลมนุษยชาติ

Artemis เป็นโครงการที่ NASA จะส่งผู้หญิงคนแรกและผู้ชายคนต่อไปลงไปเหยียบบนพื้นดวงจันทร์ในปี 2024 และหนึ่งในโปรแกรม Artemist ก็จะมีการสร้างสถานี Lunar Gateway เพื่อเป็นฐานเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์และขยายสู่ดาวอังคาร ซึ่ง NASA จะร่วมมือกับบริษัทเอกชนและเหล่าประเทศพันธมิตร ได้แก่ แคนาดา (CSA), ยุโรป (ESA) และ Japan (JAXA) ในการสร้างโมดูลส่วนการทำงานต่าง ๆ มาประกอบกัน

ดังนั้น Artemis จึงเป็นโครงการรวมพลังความสามัคคีระหว่างประเทศมากมายที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับการสำรวจอวกาศและ Artemis Accords ก็เป็นสื่อที่ประสานทั่วทั้งโลกให้เป็นหนึ่งเดียว

Artemis Accords ได้เปิดตัวขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมเพื่อวางกรอบกฎหมายในการสำรวจดวงจันทร์ ดาวอังคาร ดาวหาง และดาวเคราะห์น้อย รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การขึ้นทะเบียนวัตถุอวกาศและการอนุรักษ์มรดกนอกอวกาศ

Artemis Accords ได้มีความมุ่งหมายในการสร้างการสำรวจอวกาศที่สันติ โปร่งใส ให้ความช่วยเหลือกันในยามเกิดเหตุวิกฤติ และป้องกันภัยรบกวนที่เป็นอันตราย

โครงการ Artemis ได้รวมพลังหน่วยงานอวกาศและบริษัทของเอกชนสร้าง Lunar Gateway สถานีอวกาศขนาดย่อมโคจรรอบดวงจันทร์ในปี 2023 และในปี 2024 จะมีการกลับไปเหยียบดวงจันทร์แล้วขยายไปสู่ดาวอังคาร ดังนั้นการจะทำงานร่วมกันให้ยั่งยืนได้นั้นจึงควรมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนและช่วยส่งเสริมกันไปสู่ความสำเร็จ

ที่มา : cnet

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส