นาว ญาตาวี พาทุกคนไปเยี่ยมชมโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา ที่มีเป้าหมายให้เด็กไทยในพื้นที่ทุรกันดารได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมเหมือนกับเด็กในเมือง และทำความฝันของเด็กเป็นจริง ด้วยความตั้งใจของเครือซีพีที่ก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมา เพราะโอกาสการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต