“ปัญหาการศึกษาไทย” เป็นปัญหาที่คาราคาซังมาตั้งแต่เราเด็กๆ จนเราโตแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิม วันนี้ BT ชวนนักการศึกษาอย่าง ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ Founder of Wellington College Bangkok มาร่วมพูดคุยกันว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะใช้วิธีจัดการศึกษาแบบภาคนานาชาติมาแก้ปัญหาการศึกษาของไทย?