ดีแทค Digital Citizen โครงการดี ๆ เพื่อพลเมืองดิจิทัลคุณภาพ

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ทางดีแทคตั้งใจปั้นออกมา และสานต่อโครงการอย่างจริงจัง เพื่อผลิตพลเมืองดิจิทัลคุณภาพ หรือ Digital Citizen

โดยดีแทคและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ผนึกกำลัง เป็นภาคีสัมพันธ์ผลักดันโครงการ Safe Internet จริงจัง ปลุกพลังเยาวชนรุ่นใหม่พร้อมเป็นพลเมืองดิจิทัลคุณภาพด้วยความรู้และจิตสำนึก เน้นสร้างโอกาสและเลี่ยงหายนะบนโลกอินเทอร์เน็ต และเข้าถึงกลุ่มเยาวชนต่อเนื่องผ่านกิจกรรมตลอดทั้งปี พร้อมเผยเป็นโอกาสทองของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นผู้นำในกลุ่ม AEC

IMG_2809
นายลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค

นายลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC กล่าวว่า “ดีแทค มีความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด ในขณะเดียวกันเราก็ตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพลเมืองแห่งยุคดิจิทัล (Digital Citizen) โดยเฉพาะกลุ่มมิลเลนเนี่ยล (Millennials) ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ เป็นแรงงานสำคัญขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม อันจะเห็นได้จากตัวเลขที่ระบุว่า 90% ของระบบนิเวศน์ของการขับเคลื่อนธุรกิจตลาดอีคอมเมิร์ชทั่วโลก อันได้แก่ ผู้ก่อตั้ง คู่ค้าขาย นักบริหาร และกลุ่มลูกค้า เป็นคนกลุ่มมิลเลนเนี่ยล”

IMG_2828
ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้นายลาร์สยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “จากสถิติเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาของเว็บไซต์ wearesocial.com ระบุว่า ไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตในการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือนมกราคมของปีที่แล้วถึง 47% ซึ่งพลวัตสำคัญที่ผลักดันให้การเติบโตครั้งนี้เป็นอย่างก้าวกระโดดนี้เป็นผลมาจากกลุ่มมิลเลนเนี่ยลเป็นกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลักที่เพิ่มทั้งปริมาณการใช้ดาต้าและจำนวนผู้ใช้ ดีแทคตระหนักถึงพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของคนพลเมืองกลุ่มมิลเลนเนี่ยลที่จะสามารถสร้างสรรค์ตนเอง สังคม และพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไปในทางที่สร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจ ต่อยอดพัฒนาสังคม สอดรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาล และเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในกลุ่ม AEC ที่กำลังจะเกิดในปลายปีนี้”

IMG_2839
นายลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง ได้เผยโครงการ THAI digital citizen HUB เพื่อคนไทยทุกคน

และนายลาร์สได้กล่าวปิดท้ายว่า “ภายใต้โครงการ Safe Internet นี้ ดีแทคขอเป็นผู้ริเริ่มจุดประกายให้เด็กและเยาวชนไทยตื่นตัวเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ (A good Digital Citizen) เพื่อสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืนด้วยความรู้เท่าทันในยุคดิจิทัล และนำความรู้ไปสร้างโอกาสและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ยังต้องมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้งานบนโลกออนไลน์ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดปีนี้ หากศตวรรษที่ 21 เป็นยุคทองของอินเทอร์เน็ต “พลเมืองดิจิตอลคุณภาพ” ก็ต้องเป็นเทรนด์ที่เกิดควบคู่กันเพื่อสร้างระบบสังคมมารองรับ การสร้างพลเมืองดิจิตอลคุณภาพจึงเป็นพันธกิจสำคัญ ที่ไม่สามารถรั้งรอได้อีกต่อไป”

IMG_2842
นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที

ทางด้าน นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า “ด้วยนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยอย่างทั่วถึง เพื่อวางรากฐานในการเชื่อมต่อที่ไม่เพียงแค่การสื่อสารเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ รวดเร็ว กว้างขวาง ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันอัตราการเข้าถึงหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตในเมืองไทย นับเป็นอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด จะเห็นได้จากผลสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตในปีพ.ศ. 2557 โดยจากสำนักสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่พบว่ากลุ่มเด็กและเยาวชน มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดคิดเป็น 69.7% และจากการกำกับดูแลของทางกระทรวงฯ ยังพบการใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นภัยต่อสังคมและประเทศชาติมากมาย ที่ผู้กระทำความผิดและผู้ที่ได้รับความเสียหาย ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 13-25 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น ดังนั้นหนึ่งในพันธกิจของกระทรวงฯ ที่สำคัญคือการก็คือการพัฒนาให้บุคลากรของประเทศสามารถใช้งานดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Safe Internet) เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

เปิดงานด้วยเพลง 180 องศา ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
เปิดงานด้วยเพลง 180 องศา ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

ภายในงานดีแทคยังได้ทำ Edu-music ปลุกกระแสเทรนด์พลเมืองดิจิทัลผ่านเพลง 180 องศา โดย กอล์ฟฟักกลิ้ง ฮีโร่ ศิลปินขวัญใจวัยรุ่นชื่อดัง ฟีเจอร์ริ่งกับคุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ โดยคุณกอล์ฟแต่งเพื่อสอดแทรกเนื้อหากระตุ้นจิตสำนึกในการใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ต

IMG_2867
กอล์ฟฟักกลิ้ง ฮีโร่ ศิลปินผู้แต่งเพลง 180 องศา

และสนุกกันต่อกับกิจกรรมทอล์คโชว์ ภายใต้ชื่อ Digital Citizen Talk โดยพิธีกรและกูรูด้านไอทีดิจิทัลชื่อดัง “หนุ่ย – พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์” ร่วมพูดคุยกับ เบเบ้ ธันย์ชนก, พัชชี่ สมาชิกวง G20 (G-Twenty) และ โอ สัญญา นักออกแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนเอนิเมชัน จาก ZYLOSTUDIO ผู้ออกแบบ LINE STICKER “ติดลม” ร่วมพูดคุยเพื่อชี้ให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นถึงภัยของอินเทอร์เน็ตที่อาจเกิดขึ้นโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พร้อมยังสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นถึงโอกาสของอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาและนำพาความสำเร็จได้

IMG_2895
จากซ้าย: พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ , เบเบ้ ธันย์ชนก, โอ สัญญา นักออกแบบคาแรคเตอร์ “ติดลม”, พัชชี่ สมาชิกวง G20 (G-Twenty)
IMG_2921
ใครที่ชอบโพสต์เรื่องไม่ดีบนเฟสบุคของท่านก็ระวังกันไว้ด้วย
IMG_2929
เรื่องเหล่านี้มีตัวอย่างกันมาเยอะมาก บอกเลยว่า “คิดก่อนโพสต์หรือแชร์” ดีที่สุด

ซึ่งกิจกรรมทอร์คโชว์นี้จะจัดขึ้นในสถานศึกษานำร่อง 10 สถานศึกษาขั้นอุดมศึกษา 10 จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเปิด Thai Digital Citizen Hub ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นพื้นที่โซเชี่ยลให้เยาวชนได้แสดงออกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้เพื่อนในวัยเดียวกันได้เรียนรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ตลอดจนถึง ประเด็นข้อกฏหมาย หรือกฏระเบียบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามระเบียบปฏิบัติสากล

IMG_2952
น้อง ๆ นักศึกษาที่ได้รับของที่ระลึกกันไปฟรี ๆ กับกิจกรรมในงานนี้ 🙂

โดย Thai Digital Citizen Hub เกิดจากความร่วมมือของดีแทคและเว็บไซด์วัยรุ่นสุดฮิตเอ็มไทยดอทคอม www.mthai.com ที่มีจำนวนเด็กและเยาวชนการเข้าถึงข้อมูลกว่า 850,000 คนต่อวัน โดยเข้าไปได้ที่ mthai.com/digitalcitizen

แสดงความคิดเห็น