ราคาคลื่น 900MHz ของไทยในการประมูล ขณะนี้แพงที่สุดในโลกหรือยัง?

วันนี้ 18 ธค. 2558 ที่สำนักงาน กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน กสทช. ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่า จากข้อมูลที่ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบราคาต่อ MHz ต่อประชากร โดย ITU ราคาค่าเฉลี่ยทั่วโลกของคลื่น 900 MHz จะอยู่ที่ประมาณ 17,659 ล้านบาทต่อใบอนุญาตขนาด 10MHz โดยมีราคาต่ำสุดอยู่ที่ 779 ล้านบาทต่อใบอนุญาตขนาด 10MHz และสูงสุดอยู่ที่ 67,082 ล้านบาทต่อใบอนุญาตขนาด 10MHz

แต่ถ้ามาเปรียบเทียบเฉพาะประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ ประมาณ 21,885 ล้านบาทต่อใบอนุญาตขนาด 10MHz โดยมีราคาต่ำสุดเท่ากับราคาต่ำสุดของโลกอยู่ที่ 779 ล้านบาทต่อใบอนุญาตขนาด 10MHz และราคาสูงสุดเท่ากับราคาสูงสุดของโลกอยู่ที่ 67,082 ล้านบาทต่อใบอนุญาตขนาด 10MHz

กล่าวได้ว่า มีทั้งราคาสูงสุดและต่ำสุดเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำหรับราคาการประมูลขณะนี้ราคาต่อใบอนุญาตยังอยู่ที่ประมาณใบละ 65,000 ล้านบาทต่อใบอนุญาตขนาด 10MHz ซึ่งกำลังทำให้ประเทศไทยมีราคาคลื่น 900 MHz เขยิบเข้าใกล้การเป็นประเทศที่มีการจัดสรรคลื่นความถี่ย่านนี้โดยสร้างเม็ดเงินจากการประมูลได้มากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามงานกำกับดูแลไม่ได้สิ้นสุดเมื่อการประมูลสิ้นสุดเท่านั้น แต่จะต้องมีการติดตามการขยายโครงข่ายตามเงื่อนไขผู้ชนะการประมูล อันจะไปผลักดันให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเติบโตต่อไป ทั้งตลาดผู้จำหน่ายอุปกรณ์ ธุรกิจพัฒนาแอปปลิเคชัน และด้วยโครงข่ายใหม่นี้ย่อมเปิดโอกาสทางธุรกิจกับ SME ในภาคส่วนต่างๆ มีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติได้ต่อไป