http://youtu.be/h4M15JfBys8

NearFA TouchPlay 5 ลําโพงไร้สายเทคโนโลยีประหลาด

สเปก

  • เทคโนโลยี NearFA 2.1 ที่อาศัยการดักอิเล็กตรอนจากลําโพงของโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตมาขยายต่อ
  • กําลังเสียง 4W RMS
  • แบตเตอรี่ในตัว 800 mAh ฟังเพลงได้ 10 ชั่วโมง ชาร์จผ่าน MicroUSB
  • มีช่อง Aux สําหรับฟังแบบปกติด้วย
  • แถมที่วางอุปกรณ์ให้ 2 แบบ
  • สามารถตั้งอุปกรณ์ได้ 2 รูปแบบ

จุดเด่น

  • ไม่ต้องเชื่อมต่อ pair bluetooth อะไรให้วุ่นวาย ขอแค่วางให้ตรงจุด จึงใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากมาย เอาของใครมาวางก็ได้
  • มีโหมดการทํางาน 3 แบบสําหรับอุปกรณ์ต่างชนิดกัน คือโหมดเสียงเบสสําหรับโทรศัพท์ทั่วไป โหมดเสียงแหลมสําหรับโทรศัพท์ที่มีเบสอยู่แล้ว และโหมดเสียงดัง

จุดสังเกต

  • เสียงอยู่ในระดับกลางๆ เบสไม่ค่อยมีแถมเป็นลําโพงโมโน
  • แต่เราก็ไม่ได้คาดหวังเสียงดีมากจากลําโพงตัวเท่านี้อยู่แล้ว

ราคา 1,790 บาท