Review Bluelounge Soba จาก The Reviewer

http://youtu.be/7yui2OPh060

Bluelounge Soba

จุดเด่น

● สายที่จัดออกมาดูดีมีชาติตระกูลมากๆ

● อุปกรณ์ที่ให้มาในเช็ตมีมากมายคือ

○ ยางรัดปลายสาย 5 เส้น

○ พลาสติกปิดปลายสาย 2 ชุด

○ พลาสติกรั้งสายกับผนัง 3 ชุด

○ พลาสติกแยกสายรูปตัว Y 1 ชุด

○ ปลอกหุ้มสายยาว 3 เมตร (ตัดไปใช้ได้)

● วงแหวนสําหรับช่วยจัดสาย ออกแบบดีมาก ช่วยให้การจัดสายเข้าปลอกทําได้ง่าย

จุดสังเกต

● มีที่แยกสายรูปตัว Y แต่ดันมีพลาสติกปิดปลายสายแค่ 2 ชิ้น จริงๆ ควรมีให้ในชุด 3 ชิ้น

● เหมาะสําหรับการรวมสายจํานวนไม่มากนักเข้าด้วยกัน อย่างมากก็ 3 เส้น ถ้าสายหนามาก หรือมีเยอะ Soba จะคลุมไม่หมด

● ราคาแลกมากับความดูดี ถ้าไม่คิดอะไรมากก็สามารถใช้อุปกรณ์ทั่วไปรัดสายให้เป็นระเบียบในราคาถูกกว่านี้ได้

มีให้เลือก 2 สีขาวกับดํา

ราคา 890 บาท