ฟอกเงิน

เนื้อหาล่าสุด

ดีอีเอสเล็งแก้กฎหมาย ยกระดับความผิด ‘บัญชีม้า’ เทียบเท่าคดีฟอกเงิน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 ...อ่านต่อ