account

เนื้อหาล่าสุด

Nintendo ประกาศกฎแบนผู้ขายบัญชีเกมตัวเองให้คนอื่นต่อ

Nintendo ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต ผ่านเว็บไซต์ทางการของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในรายละเอียดได้กล่าวว่าหากพบว่าละเมิดกฎดังกล่าว Nintendo ...อ่านต่อ

วิธีแก้ปัญหา หากลืม Log Out ออกจาก Facebook ที่เปิดในคอมคนอื่น

นี่คือวิธีการแก้ปัญหาในกรณีที่คุณใช้คอมพิวเตอร์ของคนอื่นในการ Log In เพื่อใช้งาน Facebook และลืม Log Out ออก เมื่อเสร็จงานแล้ว ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคุณได้ ...อ่านต่อ

Line ถูกแฮค ทางญี่ปุ่นแจ้งเตือนและแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย

มีรายงานจากญี่ปุ่นว่าแอพพลิเคชั่น Line ถูกแฮค ทางที่ดี ผู้ใช้ควรจะทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของการใช้งาน