BT Infographic

เนื้อหาล่าสุด

Status Post
TECH IT News

รวมเครื่องมือ AI ทรงพลังใช้ในชีวิตประจำวัน

แม้ว่า AI จะอยู่ในโลกนี้มานานแล้ว และการมาของ Generative AI อย่าง ChatGPT ที่ได้เปิดตัวให้ชาวโลกได้ใช้งานเมื่อปลายปี 2019 ก็เป็นจุกหมายของยุคสมัย AI อย่างเต็มตัว และในปัจจุบันการใช้งานเครื่องมือ AI มาช่วยทำงานในแต่ละวันช่วยร่นเเวลา และเพิ่ม Productivity เป็นอย่างมาก ในวันนี้ BT Beartai อยากพาทุกคนมาดูว่าในปัจจุบันมีเครื่องมือ Generative AI ใดที่น่าสนใจกันบ้าง 

AI สร้างข้อความ

ChatGPT

– แชตบอตสำหรับการค้นหาข้อมูล และผู้ช่วยจาก OpenAI ใช้โมเดล GPT-3.5 GPT-4.0 และ GPT-4o สามารถค้นหาข้อมูลโดยข้อความ รูปภาพ เสียง และไฟล์เอกสาร

– ใช้งานฟรี และเสียเงินรายเดือน 20  เหรียญต่อเดือน GPT-Plus เข้าถึงโมเดล GPT-4.0, GPT-4o, DALL·E, GPT Store และ Custom GPT

Gemini

– แชตบอตสำหรับการค้นหาข้อมูล และผู้ช่วยจาก Google ใช้โมเดล Gemini 1.0 Pro และ Gemini 1.5 Pro สามารถค้นหาข้อมูลโดยใช้ข้อความ เสียง รูปภาพ และไฟล์เอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรูปภาพผ่านคำสั่ง Prompt และเชื่อมต่อ Extension บริการของ Google ได้

– ใช้งานฟรี และเสียเงินรายเดือน Gemini Advanced ราคา 750 บาท / เดือน และใช้งานได้ฟรี 2 เดือนเข้าถึงโมเดล Gemini 1.5 Pro

Microsoft Copilot

-แชตบอตค้นหาข้อมูลจาก Microsoft ที่มีการผสานการทำงานโมเดล GPT-4o จาก OpenAI อีกทั้งยังสามารถสร้างรูปภาพที่ได้จากโมเดล DALL·E 

-ใช้งานฟรีบนผ่านเว็บไซต์ แอปฯ บนคอมพิวเตอร์ Windows, iOS และ Android

Claude

– แชตบอตจาก Anthropic ลักษณะการทำงานคล้ายคลึง ChatGPT ของ OpenAI และ Gemini ของ Google มีความโดดเด่นคือ การโต้ตอบภาษามีความเป็นธรรมชาติมากกว่าคู่แข่ง สามารถประมวลผลรูปภาพ และไฟล์เอกสารได้

– สามารถใช้งานได้ฟรี และแบบรายเดือน 20 เหรียญต่อเดือนเข้าถึงโมเดล Claude 3 Opus ผ่านหน้าเว็บไซต์ และแอปฯ เวอร์ชัน iOS (Android จะตามมาในภายหลัง)

AI สร้างรูปภาพ

DALL·E 

– โมเดล Stable-Diffusion จาก OpenAI ที่ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์คำสั่ง Prompt ให้โมเดลสร้างรูปภาพจากคำสั่ง

– หากต้องการใช้งานฟรีสามารถสร้างภาพได้จากโมเดลรุ่นเก่า DALL·E 2 ผ่านหน้าเว็บไซต์ และเวอร์ชัน DALL·E 3 จะเปิดให้ใช้งานสำหรับผู้สมัคร GPT-Plus ราคา 20 เหรียญต่อเดือน เจนภาพผ่านเว็บไซต์ หรือแอปฯ ChatGPT

Midjourney

– เป็นโมเดล Stable-Diffusion จาก MidJourney ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์คำสั่ง Prompt แบบละเอียดทั้งสไตล์ภาพ บุคคลที่มีชื่อเสียง สถานที่ อัตราส่วนรูปภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในตอนนี้ Midjourney เวอร์ชันล่าสุดคือ เวอร์ชัน 6 

– เด่นเรื่องข้อจำกัดน้อยกว่าบริการอื่น ๆ ยังสามารถเจนหน้าคนดังมาเป็นภาพ AI ได้

หากต้องการใช้งาน MidJourney จะต้องจ่ายรายเดือนเริ่มต้นที่ 10 จนไปถึง 120 เหรียญต่อเดือน และเจนรูปภาพผ่านบอตบน แอปฯ Discord

DreamStudio by Stability.ai

– เป็นโมเดลแปลงข้อความ (Prompt) เป็นรูปภาพจาก Stability.ai ที่ผู้ใช้งานสร้างรูปภาพได้แบบอิสระใส่รายละเอียดต่าง ๆ ได้ โดยจุดเด่นของโมเดล Stable Diffusion ตัวนี้คือ ผู้ใช้สามารถดึง API และติดตั้งการใช้งานเพื่อเจนภาพแบบ Local ภายในตัวเครื่องได้ นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถเจนภาพเว็บไซต์ DreamStudio by Stability.ai ได้ด้วย

– DreamStudio by Stability.ai เปิดให้สร้างรูปภาพฟรีหลังจากสร้างบัญชีจะให้เครดิตทั้งหมด 25 เครดิตสร้างรูปภาพได้ประมาณ 125 ภาพ และหากต้องการสร้างรูปภาพขั้นต่ำเพิ่มซื้อ 10 เหรียญจะได้ 1,000 เครดิตสร้างรูปภาพได้ประมาณ 5,000 รูป

Runway

– เป็นเครื่องมือที่มาพร้อมกับโมเดลหลากหลายรูปแบบการทำงาน สามารถเจนภาพจากข้อความ เจนวิดีโอจากข้อความ และแก้ไขวิดีโอ

– สามารถใช้งานได้ฟรีในแพ็คเกจเริ่มต้นสร้างรูปภาพได้ 125 ภาพต่อเดือน และหากต้องการเจนภาพมากกว่าแพ็คเกจฟรีสามารถจ่ายแพ็คเกจเริ่มต้นที่ 15 เหรียญต่อเดือนใช้งานได้ Runway ได้ผ่านเว็บไซต์ และแอปฯ บนสมาร์ตโฟน

Adobe Firefly

– เป็นเครื่องมือสร้างรูปภาพโมเดล Firefly Image 3 จาก Adobe ที่ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์คำสั่ง Prompt และ Generative AI จะสร้างรูปมาให้ดาวน์โหลดใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถเลือกอัตราส่วนรูปภาพ ใส่ตัวอย่างการเจนรูปภาพ พร้อมกับการปรับแต่งเอฟเฟกต์ได้ด้วย

– สามารถใช้งานได้ฟรีแบบจำกัดผ่านเว็บไซต์ https://firefly.adobe.com/ และจ่ายรายเดือนเริ่มต้น 190.46 บาท/เดือน ใช้ได้ 100 เครดิต

AI โปรแกรมมิ่ง

GitHub Copilot

– เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ถูกพัฒนาโดย GitHub และมีเบื้องหลังการทำงานโดย AI จาก OpenAI ที่ถูกเทรนโดยข้อมูลจากการเขียนโค้ดภายในคลังของ GitHub Public Repositories

– GitHub Copilot เปิดให้ใช้งานเริ่มต้นที่ 10 เหรียญต่อเดือน และทดลองใช้งานฟรี 30 วัน สำหรับผู้ใช้ GitHub Student Developer เข้าถึง GitHub Copilot ได้ฟรี

รองรับการใช้งานบนโปรแกรม IDE (Integrated Development Environment) เช่น Visual Studio Code, Visual Studio, Neovim และ JetBrains IDEs.

Replit AI

– เป็นผู้ช่วยคำสั่งเขียนโค้ดบนโปรแกรม Repilt สามารถให้คำอธิบายการเขียนโค้ดในบรรทัดนั้น ๆ และแก้ไขในภาษาโค้ดดิ้งประเภทต่าง ๆ โดดเด่นภาษา JavaScript และ Python ซึ่งสามารถให้คำแนะนำภาษาอื่น ๆ เช่น SQL, HTML, CSS ได้

– สามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับคำสั่ง AI แบบขั้นพื้นฐาน และโปรเจกต์ส่วนตัวที่มีขนาดเล็ก และยังมีแบบรายเดือนเริ่มต้นที่ 7 เหรียญต่อเดือน

Amazon CodeWhisper

– เครื่องมือช่วยเขียนโค้ดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ถูกพัฒนามาจาก AWS สามารถใช้คำแนะนำ เขียนโค้ดสั้น ๆ แบบเรียลไทม์ รองรับการทำงานภาษาโปรแกรมมิงต่าง ๆ เช่น Python, Java, JavaScript, TypeScript, C# และอื่น ๆ

– ใช้งานฟรี รองรับการใช้งานบนโปรแกรม IDE (Integrated Development Environment) เช่น Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, PyCharm, AWS Cloud9,  AWS Lambda Console และอื่น ๆ

AI ช่วยตรวจคำ และสร้างเนื้อหาการค้า

Grammarly

– ผู้ช่วยตรวจความถูกต้องของภาษาเขียน ไวยากรณ์ การสะกดคำ ตรวจจับการลอกเลียนแบบเนื้อหา ปรับปรุงการเขียน ลบคำที่ไม่จำเป็นในเนื้อหา และช่วยออกไอเดียการเขียนเนื้อหาด้วย Generative AI

– สามารถใช้งานได้ฟรีแบบจำกัด 100 Prompt / เดือน ตรวจจับคำผิด และอ่านลักษณะการเขียนเนื้อหา และจ่ายแบบรายเดือนพรีเมียม 12 เหรียญ / เดือน

Jasper AI 

– เครื่องมือช่วยคิดคำโฆษณาสำหรับงานประเภทต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ตลาด-โซเชียลมีเดีย-ลูกค้า, ปรับปรุงคีย์เวิร์ดสอดคล้อง SEO, ปรับสไตล์การเขียนเนื้อหาตามผู้ให้ข้อมูล

– แพ็คเกจเริ่มต้น 39 เหรียญ / เดือนสำหรับ 1 ท่าน และ 1 แบรนด์ เข้าถึงโหมดการปรับปรุง SE

Undetectable AI 

– แพลตฟอร์มตรวจจับเนื้อหาว่าถูกเขียนโดย AI หรือไม่ และช่วยแปลงเนื้อหาที่ถูกเขียนด้วย AI เป็นภาษามนุษย์เขียน

– รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องมือ AI ต่าง ๆ เช่น ChatGPT, Gemini, Claude, Jasper, Copy.ai ราคาเริ่มต้น 14.99 เหรียญต่อเดือน ตรวจจับได้ 15,000 คำ / เดือน

QuillBot

– ผู้ช่วยเขียนเนื้อหาออนไลน์มีฟีเจอร​์ AI ต่าง ๆ เช่น Paraphrasing เขียนประโยคใหม่ เปลี่ยนโทนเสียงในประโยคแต่คงเนื้อหาเดิม, Summarization สรุปเนื้อหา และย่อข้อความแบบสั้น ๆ ในส่วนสำคัญ, Grammar Check ตรวจสอบไวยากรณ์ของเนื้อหา-แจ้งจุดผิดพลาด และช่วยตรวจสอบการลอกเลียนแบบเนื้อหาด้วย AI

– ใช้งานฟรีตรวจได้ 125 คำ / เดือน และจ่ายรายเดือนราคา 349.95 บาท / เดือน ตรวจคำได้ไม่จำกัด

AI สร้างสไลด์นำเสนอ และกราฟิก

Canva

– แพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกที่สามารถออกแบบ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ ชิ้นงานสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดีย พรีเซนเทชั่นและสไลด์นำเสนองาน โดยในตอนนี้ Canva มีฟีเจอร์ AI หลากหลายฟีเจอร์เช่น Magic Resize ปรับขนาดชิ้นงานออกแบบไม่สูญเสียคุณภาพ, Backgroud Remover ลบพื้นหลังของชิ้นงานให้โปร่งใสอัตดนมัติ, Text to Image สร้างรูปภาพจากคำสั่ง Prompt, AI Writing Assistant ผู้ช่วยคิดคำ และเนื้อหาตามคำสั่ง Prompt จากผู้ใช้งาน และอื่น ๆ 

– ใช้งานฟรีสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้บางส่วน และรายเดือนรายบุคคล Canva Pro ราคา 230 บาท/เดือน เข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ 20 ฟีเจอร์ และเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 1TB

Decktopus

– แพลตฟอร์มสร้างชิ้นงานนำเสนอออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำสั่ง Prompt หัวข้อ และสไตล์การนำเสนอ โดย AI จะทำการแนะนำเนื้อหาที่ควรมีในชิ้นงานนำเสนอ และตัวอย่างเทมเพลตที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งองค์ประกอบได้อิสระ

– ใช้งานฟรีพิมพ์คำสั่ง Prompt ได้ 20 เครดิต และแพ็คเกจ Pro AI ราคาเริ่มต้น 14.99 เหรียญต่อเดือนสำหรับ 1 คนใช้งาน AI ได้ 750 เครดิต / เดือน

beautiful.ai

– แพลตฟอร์มออกแบบสไลด์นำเสนอด้วยพิมพ์หัวข้อ และ AI จะสร้างตัวอย่างสไลด์นำเสนอออกมาให้อัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งเนื้อหา และองค์ประกอบภายในได้ 

– ใช้งานเริ่มต้น Pro ราคา 12 เหรียญ / เดือน เข้าถึงฟีเจอร์ AI Content Generation

Status Post
CARS Car News

บริษัทรถยนต์มีแบรนด์อะไรในมือบ้าง ? (อัปเดตปี 2024)

บริษัทรถในปัจจุบันมีมากมาย จนหลายคนอาจไม่รู้ว่าหลายแบรนด์รถกลับอยู่ในเครือเดียวกัน วันนี้ bt รวมมาให้ว่า แต่ละบริษัทมีแบรนด์อะไรอยู่ในเครือของตัวเองบ้าง?

บริษัทที่ผลิตรถได้มากที่สุดในปี 2023 คือ Volkswagen Group ที่ 9.31 ล้านคัน สร้างรายได้รวมประมาณ 322,000 ล้านเหรียญ อันดับสองตกเป็นของ Toyota ที่ผลิต 8.69 ล้านคัน สร้างรายได้ประมาณ 275,000 ล้านเหรียญ

และอันดับสามของ General Motors ผลิตรถได้ 6.19 ล้านคัน สร้างรายได้ 171,800 ล้านเหรียญ อีกบริษัทที่ทำได้ใกล้เคียงกันคือ Stellantis ผลิตรถได้ 6.17 ล้านคัน สร้างรายได้ประมาณ 189,500 ล้านเหรียญในปี 2023 น่าสนใจตรงที่ ทั้งสองบริษัทนี้ผลิตรถได้มากขึ้น รวมถึงสร้างรายได้มากขึ้นกว่าปีก่อน

ส่วนทางฝั่งพี่ใหญ่จีนต้องยกให้ SAIC Motor ถือเป็นเจ้าตลาดรถที่สามารถผลิตรถได้มากกว่า 5.02 ล้านคัน สร้างรายได้แก่บริษัทมากกว่า 69,700 ล้านเหรียญ ตามมาด้วย BYD และ Geely ที่ยังคงร้อนแรงไม่แพ้กัน

อ้างอิงข้อมูลจาก Statista

Status Post
LIFE Money

มองความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศอาเซียน ผ่าน “GDP ต่อหัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของปี 2024”

โดย GDP (Gross Domestic Product) คือมูลค่าทั้งหมดของสินค้าและบริการที่ผลิตภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง (โดยปกติจะเป็นรายปีหรือรายไตรมาส) คำนวณด้วยสูตรสำหรับคำนวณ GDP คือ GDP = C + I + G + (X-M) ซึ่ง C คือการใช้จ่ายของผู้บริโภค I คือการลงทุนของธุรกิจ G คือการใช้จ่ายของรัฐบาล และ (X-M) คือการส่งออกสุทธิ

จึงถือได้ว่า GDP เป็นมาตรวัดสำคัญของขนาดและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ยิ่งนำมาหารจำนวนประชากร ทำให้นำมาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นได้ชัดเจนขึ้นด้วยรายได้ต่อหนึ่งคนเหมือนกัน

Status Post
CARS Car News

10 อันดับ ค่าซ่อมรถระยะ 10 ปี แบรนด์ไหนจ่ายน้อยที่สุด !

แบบสำรวจจาก Consumerreports ออกมาเปิดเผยตัวเลขค่าซ่อมบำรุงและซ่อมแซมเฉลี่ยของรถยนต์แบรนด์ต่าง ๆ ในปี 2023 ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ครอบคลุมการเปลี่ยนถ่ายของเหลวอย่างน้ำมันเครื่อง ค่าเปลี่ยนยาง การซ่อมแซมยิบย่อยตลอดทั้งปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุและการเฉี่ยวชนกัน

จากตัวเลขข้างต้นพบว่า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงช่วง 1-5 ปีแรกจะมีตัวเลขที่ไม่มาก เนื่องจากหลายค่ายให้ออปชันการบริการหลังขายแบบฟรี ๆ รวมถึงช่วงแรกยังไม่ค่อยพบเจอปัญหาจากตัวรถมากนัก แต่ในช่วง 5 ปีหลัง ค่าใช้จ่ายในส่วนการซ่อมบำรุงมีอัตราสูงขึ้นอย่างชัดเจน

ส่วนรถที่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยที่สุดตลอด 10 ปี ตกเป็นของ Tesla ที่เป็นรถ EV และมีเทคโนโลยีในการประกอบรถไม่ซ้ำซ้อน โดยมีต้นทุนในการบำรุงรักษาต่ำกว่ารถแบรนด์ยุโรป 3-5 เท่าเลยทีเดียว

ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงค่าใช้จ่ายเฉลี่ย รวมถึงเป็นตัวเลขของผู้ใช้ในประเทศอเมริกา แต่ตัวเลขดังกล่าวทำให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตัวรถ และประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ไปจนถึงช่วยตัดสินใจเมื่อต้องการซื้อรถครั้งต่อไปได้ด้วย

สามารถอ่านรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความ : คลิกที่นี่

Status Post
CARS Car News

อากาศร้อนระอุแบบนี้ ดันจอดรถตากแดดไว้ ทำยังไงให้เย็นเร็ว ?

พยากรณ์อากาศวันนี้อาจร้อนถึง 43 องศา ว่าแต่เพื่อน ๆ ที่จอดรถตากแดดกันไว้ มีวิธีลดความร้อนในรถ ที่เหมือนกับเข้าไปในเตาอบกันอย่างไร?

Status Post
LIFE Money

บัตรเครดิต 6 ไลฟ์สไตล์ สำหรับเด็กจบใหม่ ฐานเงินเดือน 15,000 บาท

คำเตือน : ใช้เท่าที่จ่ายไหว และไม่ควรจ่ายแค่ค่ารูดบัตรแค่ขั้นต่ำ เนื่องจากดอกเบี้ยบัตรเครดิต 16% ต่อปี

Status Post
CARS Car News

10 อันดับ ยอดจองรถยนต์ไฟฟ้า (จีน-เกาหลีใต้) ในงาน Motor Show 2024

แบไต๋อัปเดตยอดจองรถยนต์ไฟฟ้า 10 อันดับแรก คัดเฉพาะแบรนด์ฝั่งจีนและเกาหลีใต้ ในงาน Motor Show 2024 ที่มียอดรวม 17,517 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งรถทั้งหมด 32.8%

Status Post
TECH IT News

ส่องคะแนนกล้องสมาร์ตโฟน DxOMark ที่วางขายในปี 2024

ทุกวันนี้กล้องสมาร์ตโฟนก็ยังสู้กันในด้านกล้องถ่ายภาพ (กล้องหลัง) อย่างดุเดือด เรามาดูกันว่าตอนนี้สมาร์ตโฟนแต่ละรุ่นที่วางขายในปี 2024 นี้ ได้คะแนนกล้องจาก DxOMark กันเท่าไหร่บ้าง ?

หมายเหตุ : คัดเฉพาะสมาร์ตโฟนที่เปิดตัวในปี 2024 หรือวางขายสำหรับปี 2024 เท่านั้น

Status Post
CARS Car News

เทียบสเปก BYD Seal Performance ปะทะ MG4 Electric XPOWER

เทียบสเปกสองตัวแรง 3.8 วิของรถ EV จีน ระหว่าง #BYDSeal Performance ราคา 1,599,000 บาท และ #MG4 รุ่น XPOWER เปิดราคา 1,119,900 บาท ที่งาน Motor Show 2024 เลือกคันไหนดี?

Status Post
TECH IT News

Mac ยุคนี้เล่นเกมของ Windows ไม่กากแล้ว!

คอมพิวเตอร์ของ Apple ยุคนี้ เพียงแค่ Mac Mini M1 ก็เล่นเกมกับเขาได้แล้ว เกมยักษ์ใหญ่มากมายก็พอร์ตมาลงกันเต็มไปหมด แต่รู้หรือไม่ว่าในโลกของ macOS มีสิ่งที่เรียกว่า “Translation Layer” หรือก็คือการเอาไฟล์ของ Windows มารันตรง ๆ ในระบบของ macOS ทำให้เราเล่นเกม Windows ได้ในเครื่องของ Mac เลย แถม Apple เองก็ออกสิ่งที่เรียกว่า Game Porting Toolkit หรือ GPTK ออกมา ทำให้รันเกมจำพวก DirectX ของ Windows ได้ดี บางทีดีกว่าเกมที่พอร์ตมาอีก
มาดูกันว่าการเล่นเกม Windows บน Mac แต่ละแบบต่างกันยังไง! เราสรุปมาให้แบบง่าย ๆ

รู้หรือไม่: CrossOver และ Wine ถูกพัฒนาโดย CodeWeavers เหมือนกัน ซึ่งแบ่งเป็นตัวโปรแกรมเวอร์ชันวางขาย และเวอร์ชัน Open Source นั่นเอง โดย CrossOver จะมีฟีเจอร์ที่เยอะกว่า (เพราะต้องจ่ายตัง)

Status Post
CARS Car News

BT อัปเดต 10 อันดับยอดจดทะเบียนรถยนต์ EV ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2024

โดยยอดจดทะเบียนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ลดลงประมาณ 75% จากเดือนมกราคมที่ 13,653 คัน เหลือ 3,635 คัน โดย Tesla Model 3 กลับมาผงาดเป็นอันดับแรกที่ 564 คัน ตามมาด้วยแชมป์เก่า BYD Dolphin ที่ 525 ...อ่านต่อ