Final Fantasy VII Remake

เนื้อหาล่าสุด

ผู้แต่งเพลง ‘Final Fantasy’ จะไม่แต่งเพลงประกอบแบบเต็ม ๆ ทั้งเกมอีกแล้ว

อูเอมัตสึได้บอกเหตุผลว่าเพราะด้วยอายุที่มากขึ้นทำให้สภาพร่างกายและจิตใจไม่พร้อมที่จะทำงานแต่งเพลงในเกมแบบเต็ม ๆ อีกต่อไป

ผู้สร้าง Final Fantasy VII Remake เผยว่าเคยคิดกันไว้ว่าตัวเกมอาจมีแค่ 2 ตอน

ผู้สร้าง Final Fantasy VII Remake ให้สัมภาษณ์กับทาง Famitsu ว่าเมื่อเริ่มสร้างเกมนั้น พวกเขาไม่มั่นใจว่าจะต้องสร้างกี่เกมถึงจะสามารถเล่าเรื่องราวของ Final Fantasy VII ได้หมด