Here

เนื้อหาล่าสุด

Nokia ประกาศขายธุรกิจ HERE MAP ให้กลุ่มธุรกิจรถยนต์จากเยอรมันแล้วเรียบร้อยจ้า

หลังจากที่ได้มีการดีลกันมายาวนานตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา มาวันนี้ทาง Nokia ก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าได้มีการขาย HERE (บริษัทลูกของ Nokia ผู้สร้าง HERE Map) ...อ่านต่อ