Infographic

เนื้อหาล่าสุด

Status Post
LIFE Money

มองความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศอาเซียน ผ่าน “GDP ต่อหัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของปี 2024”

โดย GDP (Gross Domestic Product) คือมูลค่าทั้งหมดของสินค้าและบริการที่ผลิตภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง (โดยปกติจะเป็นรายปีหรือรายไตรมาส) คำนวณด้วยสูตรสำหรับคำนวณ GDP คือ GDP = C + I + G + (X-M) ซึ่ง C คือการใช้จ่ายของผู้บริโภค I คือการลงทุนของธุรกิจ G คือการใช้จ่ายของรัฐบาล และ (X-M) คือการส่งออกสุทธิ

จึงถือได้ว่า GDP เป็นมาตรวัดสำคัญของขนาดและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ยิ่งนำมาหารจำนวนประชากร ทำให้นำมาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นได้ชัดเจนขึ้นด้วยรายได้ต่อหนึ่งคนเหมือนกัน

Infographic สรุปเรื่องเด่น LINE ประเทศไทย ตอกย้ำเป็นมากกว่าแชท

LINE ประเทศไทย ตลาดใหญ่อันดับ 2 ของ LINE ทั่วโลก ด้วยจำนวนผู้ใช้มากกว่า 83% ของจำนวนประชากรไทย ตอกย้ำ LINE เป็นมากกว่าแชทและมุ่งหน้าสู่การเป็น Smart Portal ...อ่านต่อ

ชากีร่าสร้างปรากฎการณ์ !! ทำลายสถิติ 100 ล้าน Like !!

ชากีร่า เป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมสูงสุดบน Facebook และเพิ่งสร้างสถิติการกดไลค์ครบ 100 ล้านครั้ง ...อ่านต่อ