Oliver Dowden

เนื้อหาล่าสุด

สหราชอาณาจักรแบน TikTok บนอุปกรณ์ของรัฐบาล มีผลทันที

รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศแบน TikTok ในอุปกรณ์ของรัฐบาล โดยให้มีผลทันที ภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกา อินเดีย และอีกหลายประเทศแบนในลักษณะเดียวกันไปก่อนหน้านี้