pandora

เนื้อหาล่าสุด

รู้จักกับ Metkayina ชนเผ่าแห่งสายน้ำ จากภาพยนตร์ ‘Avatar: The Way of Water’

พาไปรู้จักกับชนเผ่า เม็ตคายีนา (Metkayina) ชนเผ่าแห่งน้ำ ที่ถูกเล่าเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์ 'Avatar: The Way of Water'