นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TAN เปิดเผยว่า TAN ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งไฟลิ่งแล้ว และ TAN เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 77.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายธนพงษ์เปิดเผยว่า TAN มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสำหรับการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน และชำระคืนเงินกู้อื่น ๆ ที่บริษัทฯ อาจมีขึ้นในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ

สำหรับ บมจ.ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ TAN คือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์แฟชันระดับลักซ์ชัวรี ซึ่งครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์แฟชัน ธุรกิจสปา แฟรนไชส์สปา ธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่ม โดยมีแบรนด์สินค้าภายใต้การบริหารงาน เช่น Pandora, Marimekko และ Cath Kidston รวมถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น HARNN และ Vuudh ผลิตภัณฑ์กลุ่มบอดี้แคร์ และอโรมาเทอราพี

นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า TAN มีช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการสร้าง Brand Experience ผ่านการขยายขยายธุรกิจไปยังธุรกิจสปา เช่น HARNN Heritage Spa และ The Spa by HARNN ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ชื่อ Marimekko pop-up café และ Cath Kidston Tearoom

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส