Taihei

เนื้อหาล่าสุด

Google ลงทุน 36,500 ล้าน สร้างสายเคเบิลใต้ทะเลเชื่อมสหรัฐฯ – ญี่ปุ่น และแปซิฟิก

Google จะลงทุน 1,000 ล้านเหรียญ (ราว 36,500 ล้านบาท) ในการเชื่อมสายเคเบิลใต้ทะเลเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ...อ่านต่อ