United Nations

เนื้อหาล่าสุด

เลขาฯ UN เรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีเลิกทำกำไรจากเนื้อหาเกลียดชัง

แอนโตนิโอ กูเตร์เรส (Antonio Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีหยุดทำกำไรจากเนื้อหาเชิงลบ