ZEISS Loxia

เนื้อหาล่าสุด

พบรายงาน ZEISS อีก 1 ตำนานวงการกล้อง ได้ถอนตัวออกจากอุตสาหกรรมถ่ายภาพแล้ว…

เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านที่ติดตามวงการถ่ายภาพน่าจะจับเค้าลางกันมาได้สักพักแล้ว ว่า 'ZEISS' หรือที่รู้จักกันในชื่อ Carl Zeiss อีก 1 แบรนด์ผู้ผลิตเลนส์จากเยอรมันที่มีประวัติยาวนานมากว่า ...อ่านต่อ