Fujifilm ประกาศ roadmap เลนส์ใหม่ในอนาคตที่กำลังกำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้ สำหรับกล้องมิเรอร์เลส APS-C X-Series อีก 2 รุ่น และกล้องมีเดียมฟอร์แมต GFX อีก 3 รุ่น ซึ่งในรอบนี้มีเลนส์ tilt-shift ของฝั่ง GFX ด้วยครับ

Roadmap เลนส์ใหม่ของฝั่ง GFX

Fujifilm
  • GF 20-35mm (2022) – เลนส์ซูมมุมกว้างระยะเทียบเท่า 16-28mm บนกล้องฟูลเฟรม
  • GF 55mm F1.7 (2023) – เลนส์ไวแสงระยะเทียบเท่า 44mm บนกล้องฟูลเฟรม
  • เลนส์ tilt-shift ตัวแรกในซีรีส์ GFX (2023) – ยังไม่มีข้อมูลออกมาว่าจะเป็นระยะไหน

Roadmap เลนส์ใหม่ของฝั่ง X-Series

Fujifilm
  • XF 18-120mm (2022) – ระยะเทียบเท่า 27-183mm บนกล้องฟูลเฟรม ออกแบบมาสำหรับสาย video creators
  • XF 150-600mm (2022) – ระยะเทียบเท่า 229-914mm บนกล้องฟูลเฟรม ออกแบบให้มีความคล่องตัว และใช้งาน hand-held

อ้างอิง: DPReview

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส