อ.ศุภเดชเล่าละเอียดยิบ แบบไม่ต้องรู้ก็ได้ เสียง Modem สมัยก่อนเวลาเชื่อมต่อที่เหมือนเสียงเอเลียนถูกเฉือด แต่ละท่อนมีความหมายว่าอะไรบ้าง