Bluetooth เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ในสมาร์ทโฟนที่มีมาอย่างยาวนาน และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้รองรับการเล่นไฟล์เสียงในระดับคุณภาพสูงได้พร้อมกับโหมดประหยัดพลังงานเพื่อยืดอายุการทำงานของแบตเตอรี่ และล่าสุด Bluetooth 5 ก็ได้รับการพัฒนาให้รับสัญญาณได้ดีขึ้น ความเร็วที่สูงขึ้น และพัฒนาระยะส่งสัญญาณให้กว้างไกลมากขึ้น

DSC_5121.0

Bluetooth 5 ได้รับการออกแบบมีความเร็วในการับส่งสัญญาณที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมด้วยระยะการส่งสัญญาณที่กว้างไกลและเสถียรมากยิ่งขึ้น เมื่อลองเปรียบเทียบกับ Bluetooth 4.2 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแล้ว จะเห็นได้ว่า Bluetooth 5 นั้นจะมีระยะการส่งสัญญาณที่ไกลกว่าเดิมถึง 4 เท่า และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได็เร็วขึ้น 2 เท่า อีกทั้งยังขยายช่องบริการสัญญาณให้มากกว่าเดิม 800% ซึ่งจะทำให้สามารถรับ/ส่งข้อมูลได้มากกว่าเดิมถึง 8 เท่า

phpfws4mp

ความสามารถดังกล่าวของ Bluetooth 5 นั้น เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเชื่อมโยงการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Smartphone, Smartwatch และ Smart Home หรือที่เรียกกันว่า Internet of Things

IoT_banner_2

จะมีการเปิดเผยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของ Bluetooth 5 ในช่วงปลายปี 2016 หรือต้นปี 2017 นี้ ซึ่งต้องจับตาดูว่าจะมีผู้ผลิตรายใดที่สามารถนำ Bluetooth 5 มาใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์ของตนได้อย่างเต็มสมรรถนะบ้าง

ที่มา : phonearena.com