ตอนนี้ผู้ใช้งาน iPhone 14 Pro และ ‌iPhone 14 Pro‌ Max บางคนเริ่มรายงานปัญหาหน้าจอเกิดเส้นสีเขียวขวางแนวนอนขึ้นมาแบบไม่ทราบสาเหตุ โดยเส้นดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง

ผู้ใช้งานบน Reddit หลาย 10 คนที่ใช้งาน iPhone 14 Pro รายงานว่ามีเส้นสีเหลืองและสีเขียวปรากฏบนหน้าจอโดยเป็นเส้นแบบแนวนอน ซึ่งจะเกิดขึ้นขณะเปิดเครื่องเพียงครู่เดียวแล้วก็หายไปหลังจากเปิดเครื่องไปแล้ว ซึ่งฝ่ายสนับสนุนของ Apple ระบุว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ แต่เกิดจากซอฟต์แวร์เป็นหลัก

อ้างอิงจากผู้ใช้งานหลาย ๆ คนบอกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากอัปเดต iOS 16.2 แต่มีบางส่วนบอกว่าเกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่ใช้ต่ำกว่า iOS 16.2 เหมือนกัน โดยผู้ใช้งานคนหนึ่งบอกว่าได้รับการแจ้งจากฝ่ายสนับสนุนของ Apple ว่าตอนนี้ทีมวิศวกรของ Apple กำลังแก้ปัญหานี้อยู่ครับ

ที่มา MacRumors

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส