OpenAI ได้เปิดตัว GPT-4 ซึ่งต่อยอดจาก GPT-3.5 ที่มีความแม่นยำที่ดีขึ้น และความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มีความท้าทาย นอกจากนี้ยังมีความสามารถเพิ่มเติมในการประมวลผลอินพุตรูปภาพ

GPT-4 มีความสามารถในด้านของความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันที่สามารถสร้าง, แก้ไข และการทำซ้ำชิ้นงานร่วมกับผู้ใช้งานเชิงสร้างสรรค์ และเชิงเทคนิคขั้นสูงเช่น การแต่งเพลง, การเขียนบทภาพยนตร์ หรือเรียนรู้วิธีสไตล์รูปแบบการเขียนของผู้ใช้งาน

ตัวอย่างของการวิเคราะห์รูปภาพ GPT-4

GPT-4 มีความสามารถใหม่ที่โดดเด่นในการประมวลผล และวิเคราะห์ภาพที่สามารถสร้างคำบรรยาย และจัดหมวดหมู่ นอกจากนี้ GPT-4 ยังสามารถจัดการข้อความที่มียาวมากกว่า 25,000 คำที่ทำให้สามารถสร้างเนื้อหาบทความที่ครอบคลุม, สร้างบทสนทนา, ค้นหา และวิเคราะห์เอกสารได้

ผลทดสอบทางด้านภาษาของ GPT-4

ผลการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษของ GPT-4 มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าความสามารถภาษาอังกฤษของ GPT-3.5 โดยที่ GPT-4 อยู่ที่ 85.5% และ GPT-3.5 อยู่ที่ 70.1%

ทางทีมนักพัฒนา GPT-4 ใช้เวลามากกว่า 6 เดือนเพื่อที่จะทำให้ GPT-4 มีความปลอดภัย และมีความสอดคล้องที่มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง GPT-4 มีแนวโน้มในการตอบสนองคำขอที่มีเนื้อหาที่ไม่รับอนุญาตที่น้อยลงกว่า 82% เมื่อเปรียบเทียบกับ GPT-3.5 ที่ตอบข้อความที่เป็นความเท็จมากถึง 40%

ตารางแสดงอัตราพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งที่ได้รับอนุญาต และที่มีความละเอียดอ่อน

การปรับปรุงด้านความปลอดภัยทีมพัฒนามีการจัดฝึกอบรม AI ด้วยการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ทดสอบมนุษย์ และรวมไปถึงความคิดเห็นที่ได้จาก ChatGPT เพื่อนำมาปรับปรุง GPT-4 อีกทั้งทีมพัฒนายังได้ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 50 เพื่อรับข้อเสนอแนะนำล่วงหน้าที่รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยของ AI

OpenAI ได้เปิดตัว OpenAI Evals ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กโอเพ่นซอร์สสำหรับการสร้าง และรันเกณฑ์มาตรฐานซอฟต์แวร์ที่ให้เมตริกมาตรฐานสำหรับการประเมินโมเดล ตัวอย่างเช่น GPT-4 ได้รับการทดสอบ และประเมินทีละรายการเพื่อระบุข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น และให้ผู้พัฒนาติดตามประสิทธิภาพเวอร์ชันต่าง ๆ ของโมเดล โดย OpenAI มีเป้าหมายที่จะให้ Evals เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแบ่งปัน และเผยแพร่เกณฑ์การทดสอบที่ได้มาตรฐาน

OpenAI ได้แสดงตัวอย่างบริษัท หรือหน่วยงานที่นำ GPT-4 ไปใช้งานเช่น Duolingo, Be My Eyes, Stripe, Morgan Stanley, Khan Academy และ Government of Iceland

การเข้าถึงการใช้งาน GPT-4 ผู้ใช้ท่านใดที่ได้ทำการสมัคร ChatGPT Plus เอาไว้จะสามารถเข้าถึง GPT-4 บนเว็บไซต์ chat.openai.com โดยจะมีการตั้งค่าขีดจำกัดเอาไว้ และในอนาคตจะมีการเปิดใช้งาน GPT-4 ให้ฟรีสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่สามารถเข้ามาทดสอบได้เช่นกัน

ที่มา OpenAI

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส