จีนอยู่ในขั้นการระดมทุนมากกว่า 27,000 ล้านเหรียญ (ราว 956,259 ล้านบาท) สำหรับกองทุนชิปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อตอบโต้แผนของสหรัฐอเมริกาในการขวางการเติบโตของจีน

ปัจจุบัน จีนตกอยู่ในสงครามการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลกับสหรัฐฯ ที่เป็นผู้นำในด้านนี้

สหรัฐฯ พยายามขวางการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนในหลายมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ผ่านการออกมาตรการห้ามบริษัทเทคโนโลยีส่งออกสินค้าให้กับบริษัทในจีน ซึ่งมีผลให้สหรัฐฯ และพันธมิตร อย่างเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเนเธอร์แลนด์ งดส่งออกสินค้าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงให้จีนตามไปด้วย

ทั้งนี้ สหรัฐฯ ให้เหตุผลว่าที่ต้องขัดขวางก็เพราะเชื่อว่าบริษัทเทคโนโลยีของจีนมีความเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทหารของรัฐบาล

อย่างไรก็ดี จีนพยายามตอบโต้ด้วยการเพ่งเล็งธุรกิจจากสหรัฐฯ อย่าง Micron ที่เคยเป็นข่าว และมีความพยายามในการพัฒนาชิปและเทคโนโลยีอื่นด้วยตัวเอง จึงนำไปสู่การพัฒนาชิปขนาด 7 นาโนเมตรสำหรับใช้ใน Huawei Mate 60 Pro

อีกทั้งยังมีความพยายามในการดึงดูดการลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อให้เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมชิปของจีน