อีลอน มัสก์ (Elon Musk) CEO ของ Tesla และ SpaceX ได้ทำนายอนาคตของ AI ที่น่าสนใจ โดยมัสก์บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ AI จะฉลาดกว่าทุก ๆ คนบนโลกในปีหน้า (ไม่มีใครฉลาดดว่า AI) และมีความเป็นไปได้ว่า AI จะฉลาดกว่ามนุษย์ทุกคนรวมกันภายในปี 2029

ปัจจุบัน AI ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในวงการว่าการพัฒนา AI ขึ้นมาพร้อมกับความฉลาดที่มากขึ้นเรื่อย ๆ นั้น จะสร้างผลดีหรือผลเสียมากกว่า ด้านมัสก์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นพอดี

ประเด็นว่า AI จะสามารถก้าวข้ามความฉลาดของมนุษย์นั้น เป็นเรื่องที่ถูกนำมาพูดคุยในตลาด โดยเฉพาะหลังการมาของ ChatGPT ซึ่งเป็น Generative AI ก็ทำให้ประเด็นนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม เรียกว่าสั่นคลอนบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ เช่น Google, Meta, Amazon และแม้แต่ Microsoft ให้เข้าร่วมการต่อสู้และแข่งขันเพื่อพัฒนาโมเดลภาษาของตัวเองออกมา

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของ AI ในปัจจุบันทำให้มัสก์เชื่อว่า AI จะสามารถเหนือมนุษย์ทุกคนรวมกันได้ภายในปี 2029 หรืออีก 5 ปีข้างหน้าเท่านั้น