กระทรวงอุตสาหกรรมแคนาดาระบุว่ารัฐบาลได้สั่งให้ประเมินคำขอขยายธุรกิจของ TikTok ในด้านความมั่นคงแห่งชาติ

การประเมินครั้งนี้จะเน้นที่แผนการลงทุนของ TikTok โดยโฆษกของรัฐบาลชี้ว่ารัฐบาลติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎหมายแบน TikTok ของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด แต่ก็ชี้ว่าการประเมินคำขอขยายธุรกิจของ TikTok นั้นไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว

กฎหมายของแคนาดาให้อำนาจรัฐบาลในการประเมินโอกาสความเสี่ยงที่อาจขึ้นต่อความมั่นคงแห่งชาติจากการลงทุนของต่างชาติ ซึ่งข้อเสนอ TikTok ก็ถือเป็นหนึ่งในนั้น อย่างไรก็ดี กฎหมายฉบับเดียวกันนี้ห้ามรัฐบาลในการเปิดเผยรายละเอียดของการลงทุนในลักษณะดังกล่าว

โฆษกของ TikTok ออกมาเผยในคำแถลงว่าบริษัทให้ความร่วมมือกับการประเมินด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลแคนาดา โดยชี้ว่าบริษัทยึดมั่นในความปลอดภัยและความมั่นคงของครีเอเตอร์ ศิลปิน และธุรกิจขนาดเล็กในแคนาดาทึ่ต้องพึ่งพา TikTok ในการประกอบอาชีพ หาชุมชน และสร้างงาน

ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลแคนาดาแบนไม่ให้มีแอป TikTok ในอุปกรณ์ที่รัฐบาลออกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยอ้างว่าแอปดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งยังมีการตรวจสอบการเก็บข้อมูลของ TikTok ด้วย