ผู้ใช้งาน Apple Vision Pro เริ่มบ่นปัญหาสุขภาพต่าง ๆ หลังจากใช้งานแว่นตาสวมใส่ระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะปัญหาปวดหัว ปวดคอ รวมถึงปัญหาเรื่องสายตา

เอมิลี โอลแมน (Emily Olman) หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Hopscotch Interactive บอกว่าเธอมีอาการ ‘superdark black eyes’ หลังจากใช้งาน Apple Vision Pro เพียงครั้งแรกเท่านั้น ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากน้ำหนักของตัวแว่นตาที่กดลงบนแก้มทำให้ส่งผลกระทบถึงดวงตา และยังมี อิอัน บีตราฟต์ (Ian Beacraft) CEO ของบริษัทที่ปรึกษา Signal บอกกับ MarketWatch ว่าตนมีอาการปวดที่ฐานกะโหลกศีรษะและหลังส่วนบนหลังจากใช้งาน Apple Vision Pro

นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้งานจาก Reddit ที่เล่าปัญหาหลังการใช้งาน Apple Vision Pro ส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ มีอาการปวดศีรษะ ปวดตา และปวดคอ/ตัวจากน้ำหนักของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ใช้งานบางคนก็เลือกใช้สายช่วยพะยุงน้ำหนักจากแบรนด์อื่นที่ทำให้มีอาการปวดน้อยกว่า

Apple ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใด ๆ กับทาง MarketWatch แต่บริษัทแนะนำให้ผู้ใช้งานพักจากการใช้ Apple Vision Pro ทุก 20-30 นาที รวมถึงหยุดใช้งานแว่นตาหากรู้สึกมีอาการไม่สบายตัวขึ้นมา