เว็บไซต์ TechCrunch รายงานว่า Apple ส่งคำเตือนไปยังผู้ใช้ iPhone หลายรายใน 92 ประเทศว่าตกเป็นเป้าการโจมตีด้วยสปายแวร์จากกลุ่มแฮกเกอร์รับจ้าง

ข้อความระบุว่า “Apple ตรวจพบว่าคุณตกเป็นเป้าการโจมตีด้วยสปายแวร์รับจ้างที่พยายามจะเข้าเจาะ iPhone ที่เชื่อมกับ Apple ID ของคุณจากระยะไกล”

ประกาศแจ้งเตือนนี้ยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยว่าการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นน่าจะพุ่งเป้าผู้ใช้รายนั้นแบบเจาะจง โดยเลือกจากตัวตนและหน้าที่การงานของเป้าหมาย พร้อมขอให้ผู้ใช้ที่ได้รับข้อความนี้จริงจังกับการป้องกันตัวเอง

Apple ออกมาเผยว่าบริษัทไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีข้างต้น เพราะเชื่อว่ารายละเอียดที่เพิ่มขึ้นอาจช่วยให้แฮกเกอร์เลี่ยงการตรวจพบในอนาคตได้ แต่ก็ชี้ว่าบริษัทใช้ข้อมูลภายในร่วมกับการตรวจสอบในการตรวจจับการโจมตีดังกล่าว