ในการจัดอันดับดัชนีอาชญากรรมไซเบอร์โลก (World Cybercrime Index – WCI) รัสเซียและยูเครนถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ

WCI จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมนักวิจัยนานาชาติที่ไปสำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมไซเบอร์ 92 ราย และวิเคราะห์ผลด้วยวิธีวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ โดยใช้เวลา 4 ปีในการจัดทำ WCI ขึ้นมา

โดยมีเกณฑ์การประเมินเป็นรูปแบบอาชญากรรมไซเบอร์ที่มีเป้าหมายทางการเงิน และประเทศที่ผู้ตอบแบบสำรวจคิดว่าเป็นต้นทางของการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ จากนั้นจึงเรียงลำดับตามความรุนแรง ความเชี่ยวชาญ และทักษะของอาชญากร

อาชญากรรมไซเบอร์ถูกแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ บริการ/ผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิค (หมายถึงการที่อาชญากรให้บริการเครื่องมือที่ใช้ในการก่ออาชญากรรม) การโจมตีและการขู่กรรโชกทรัพย์ การจารกรรมข้อมูลหรือตัวตน การหลอกลวง และการฟอกเงิน

ผลก็คือ รัสเซียนำมาเป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนน 58.39 ตามมาด้วยยูเครนที่ 36.44 คะแนน และ จีน ด้วยคะแนน 27.84

WCI ส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ใช้ชื่อว่า Mapping the Global Geography of Cybercrime with the World Cybercrime Index (การจัดอันดับภูมิศาสตร์อาชญากรรมไซเบอร์โลกด้วย WCI) จัดทำโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (สหราชอาณาจักร) และมหาวิทยาลัยนิวเซาต์เวลส์ (ออสเตรเลีย) โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก CRIMGOV ที่เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป