Meta บริษัทแม่ของ Facebook ประกาศว่าบริษัทจะขยายระบบนิเวศของ Meta Horizon OS หรือระบบปฏบัติการสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ให้กับผู้ผลิตแว่นตา AR/VR รายอื่น ๆ ด้วย

ปัจจุบัน Meta จำหน่ายอุปกรณ์สวมใส่ AR/VR ในชื่อ Quest มีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นราคาไม่แพงไปจนถึงรุ่นสเปกระดับท็อป แต่นอกจากขายฮาร์ดแวร์ของตัวเองแล้ว Meta ยังต้องการขยายซอฟต์แวร์ให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์สวมใส่รายอื่นด้วย แบบเดียวกับ Google – Android และ Microsoft – Windows โดย Meta Horizon OS รองรับการตรวจจับท่าทางของร่างกายรวมถึงดวงตาและใบหน้า สามารถมองเห็นวัตถุภายนอกได้สมจริง

Meta ระบุว่าปัจจุบันมีหลายบริษัทที่กำลังพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่ของตัวเองและมีแผนที่ใช้ Horizon OS ด้วย อย่างเช่นอุปกรณ์ ASUS ROG หรือ Lenovo เองก็กำลังพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่ของตัวเองที่สามารถใช้งานทั้งในแง่ของความบันเทิง การศึกษา และสามารถใช้ทำงานได้ นอกจากนี้ Meta ยังทำ Quest รุ่นพิเศษที่พัฒนาร่วมกับ Xbox ด้วยครับ

ด้วยการสร้างระบบปฏิบัติการที่ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์รายอื่นสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ของตัวเองได้ Meta กำลังแทรกเข้าไปในระบบนิเวศ AR/VR ที่เพิ่งจะเริ่มต้นและยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อีกมาก นับเป็นการสร้างโอกาสในการแซงหน้า Apple Vision Pro ซึ่งปัจจุบันมีราคาที่สูงและแอปพลิเคชันน้อย