Microsoft ระบุในบล็อก Windows Insider ว่าจะหยุดปล่อยฟีเจอร์ของ Copilot ใน Windows 11 เพื่อ “ขัดเกลา” ตามผลตอบรับของผู้ใช้

บริษัทชี้ว่าผู้ใช้ที่มีฟีเจอร์ Copilot ใช้อยู่แล้วบน Windows 11 จะยังสามารถใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวได้ตามปกติ ขณะเดียวกัน Microsoft ก็จะพัฒนา Copilot ต่อไปเรื่อย ๆ ร่วมกับสมาชิก Windows Insider ด้วย

ตัวอย่างฟีเจอร์ใหม่ของ Copilot (ที่มา Microsoft/The Verge)

ทั้งนี้ Microsoft จะจัดงาน AI ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ในงานจะมีการเปิดเผยรายละเอียดการพัฒนา AI ต่อไปในอนาคต

ก่อนหน้านี้ Microsoft ทดสอบฟีเจอร์การช่วยเหลือของ Copilot ที่จะมาให้ตัวเลือกที่ผู้ใช้งานจะสามารถรับความช่วยเหลือได้ในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อถึงเวลาเหมาะสม

อีกฟีเจอร์จะเป็นการที่ Copilot จะกระโดดออกจากแถบ Sidebar ไปเป็นหน้าต่างแอปพลิเคชันอีกหน้าต่างหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้จะสามารถย้ายไปมาหรือเพิ่ม-ลดขนาดได้ ฟีเจอร์นี้ปล่อยให้ผู้ใช้ Canary ลองทดสอบในเดือนมีนาคม

นอกจากนี้ ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ของ Copilot จะปล่อยผู้ใช้บน Dev Channel และ Beta Channel รวมถึงตัวแก้ Copilot ที่มักจะเปิดตัวขึ้นมาเองหลังจากรีสตาร์ทอุปกรณ์ด้วย