มะเร็งปากมดลูกได้พรากชีวิตของสตรีในอินเดียราว 67,000 คนในทุกปีนับว่ามากกว่า 25% ของผู้เสียชีวิต 260,000 คนทั่วโลก ซึ่งโรคนี้หากมีการตรวจภายในอยู่สม่ำเสมอและพบอาการผิดปกติก่อนขั้นวิกฤตก็จะทำการรักษาได้ทัน แต่เนื่องจากมีผู้เข้าตรวจจำนวนมากและแพทย์ต้องใช้เวลาไม่น้อยในการตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็ง ก็จะทำให้ผู้ป่วยทราบผลว่าเป็นมะเร็งและเข้ารับการรักษาช้าตามไปด้วย โอกาสในการหายก็จะน้อยลง ดังนั้นหากมีเครื่องมือช่วยตรวจคัดกรองที่เร็วขึ้นก็จะมีโอกาสช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้น

การตรวจภายใน (Cervical smear) ใช้เพื่อตรวจหามะเร็งหรือร่องรอยก่อนเป็นมะเร็งในปากมดลูกส่วนนอก ทำให้สามารถรักษาความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้แต่เนิ่น ๆ เป็นการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

Microsoft และ SRL Diagnostics (บริษัทตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาและรังสีวิทยาในอินเดีย) ได้พัฒนาเครื่องมือ AI ช่วยในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยทีมงานได้ฝึกให้ AI ตรวจจับจุดนับพันจากภาพการตรวจภายในเพื่อหาสัญญาณของโรคมะเร็ง ซึ่งจะช่วยตรวจจับความผิดปกติและตัวอย่างก่อนเกิดมะเร็ง และเพื่อความมั่นใจจะมีทีมแพทย์ช่วยตรวจดูสไลด์ภาพที่มีพบความผิดปกติเหล่านั้นอย่างถูกต้อง

ทุกปี SRL จะได้รับตัวอย่างของการตรวจคัดกรองมากกว่า 100,000 ราย ซึ่งมี 98% ที่ปกติ ดังนั้น AI จะมีส่วนช่วยแพทย์ในการตรวจจับ 2% ของตัวอย่างที่มีปัญหาและช่วยให้สตรีที่พบความผิดปกติก่อนเกิดมะเร็งได้เริ่มเข้ารับการักษาที่เร็วขึ้น

อ้างอิง

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส