7 กุมภาพันธ์ The Wall Street Journal รายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ทำการเข้าถึงฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์เพื่อส่องตามดูตำแหน่งความเคลื่อนไหวของโทรศัพท์หลายล้านเครื่องในสหรัฐฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการตรวจคนเข้าเมืองและความมั่นคงแนวเขตชายแดน

จากการรายงานระบุว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกรวบรวมมาจากเกม แอปแสดงสภาพอากาศและชอปปิงซื้อสินค้า โดยตอนติดตั้งได้มีการแจ้งกับผู้ใช้ว่าจะมีการเข้าถึงตำแหน่งการใช้งานด้วย ซึ่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจะใช้ตรวจจับผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารและลักลอบเข้าสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย

หน่วยงานการตรวจคนเข้าเมืองและการบังคับใช้ศุลกากรของสหรัฐฯ ได้ใช้ข้อมูลเพื่อระบุตัวบุคคลและจับกุมผู้อพยพ ส่วนสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ ได้ติดตามดูตำแหน่งที่อยู่โทรศัพท์ว่าทำกิจกรรมอยู่ในสถานที่ห่างไกล เช่น ทะเลทรายใกล้ชายแดนเม็กซิโก

ล่าสุดกระทรวงยุติธรรมและ ICE (การตรวจคนเข้าเมืองและการบังคับใช้ศุลกากร) ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ ต่อเรื่องนี้

ที่มา : cnet

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส