Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาและดำเนินกิจการผลิตติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Roof, แผงโซลาร์เซลล์ (Solar panel) และ Powerwall แบตเตอรีสำรองไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้ได้ยื่นขอใบอนุญาตในการจัดหาไฟฟ้าในอังกฤษ

สันนิษฐานว่าการยื่นขอใบอนุญาตตัวควบคุมพลังงาน (Energy regulator) อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำเสนอแพลตฟอร์ม Autobidder ของ Tesla ซึ่งใช้สำหรับควบคุมการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยอัตโนมัติและขณะนี้ Tesla กำลังดำเนินงานที่ Hornsdale Power Reserve ของ Tesla ในภาคใต้ของออสเตรเลีย

Hornsdale Power Reserve เป็นระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าพร้อมด้วยพลังงานไฟฟ้ากังหันลมจาก Hornsdale Wind Farm และเป็นพื้นที่ที่ใช้แบตเตอรีลิเธียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งผลิตโดย Tesla เมื่อปี 2017

เห็นได้ชัดว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน Tesla ได้สร้างธุรกิจแบตเตอรี  ซึ่งขณะนี้บริษัทกำลังเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดในอังกฤษพร้อมด้วยนำเสนอเทคโนโลยีของบริษัท

ที่มา : reuters

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส