วันนี้ Instagram ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงการจำกัดการถ่ายทอดสดและวิธีการเซฟไลฟ์ให้สามารถทำได้ง่ายขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือการขยายเวลาจำกัดการไลฟ์เป็น 4 ชั่วโมง จากเดิมไลฟ์ได้สูงสุดเพียง 60 นาทีเท่านั้น

อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบันทึกไลฟ์ หลังการไลฟ์ทุกครั้งจะมีการบันทึกชั่วคราวในคลังส่วนตัว เช่นเดียวกันกับสตอรี่และโพสต์ สูงสุดถึง 30 วันหลังสิ้นสุดการไลฟ์ โดยผู้ใช้จะสามารถดาวน์โหลด หรือแชร์ไปในที่ต่าง ๆ ได้ด้วย

นอกจากนี้ ใน IGTV มีการเพิ่มส่วนของ Live Now เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูได้ว่าในขณะนั้นมีใครไลฟ์อยู่บ้าง

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ Instagram ระบุว่าจะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้ใช้งานเร็ว ๆ นี้

อ้างอิง : The Verge

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส