สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือเอ็นเอสเอ (National Security Agency) หน่วยงานหลักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกา ได้ออกเอกสารแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการทหาร การข่าว และการป้องกันประเทศ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ไวไฟในที่สาธารณะ โดยเฉพาะในร้านกาแฟหรือโรงแรม เพราะเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์

สำนักงานใหญ่ของเอ็นเอสเอ (ที่มา: Encyclopaedia Britannica)

เอกสารฉบับฯ ดังกล่าว ระบุว่าเครือข่ายในพื้นที่สาธารณะ ทั้งไวไฟและบลูทูธเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์
ซึ่งที่ผ่านมา มีบ่อยครั้งที่ผู้ไม่หวังดีสามารถใช้เครือข่ายในพื้นที่สาธารณะเป็นเครื่องมือในการล้วงข้อมูลส่วนบุคคลของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไวไฟสาธารณะได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่แฮกเกอร์ปลอมเครือข่ายไวไฟที่สร้างขึ้นเองให้ดูเหมือนว่ามาจากสถานที่สาธารณะในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงแรม และร้านกาแฟ เป็นต้น เพื่อล่อลวงให้ไปใช้งาน

อย่างไรก็ตาม เอ็นเอสเอแนะนำว่าหากมีความจำเป็นต้องใช้เครือข่ายสาธารณะ ให้ผู้ใช้รีบูตอุปกรณ์หลังจากใช้งานเสร็จ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล หรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการล้วงข้อมูล หรืออาจใช้เอ็นเอสเอแนะนำได้แก่การใช้งานวีพีเอ็น (Virtual Private Networks – VPN) ขณะใช้งานไวไฟ ซึ่งอาจป้องกันได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น

ที่มา The Seattle Times

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส