เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทาง ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ได้จัดงานแแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี ของคุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยภายในงานได้มีการเปิดเผยถึง 5 เทรนด์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นหลังวิกฤต COVID 19 รวมไปถึงการแนะนำให้แรงงานทุกคนต้องเพิ่มพูนทักษะทางด้านดิจิทัลอีกด้วย

ในปี 2019 ทาง ไมโครซอฟท์ ได้มุ่งเน้นแนวคิดเรื่อง Tech Intensity หรือ การขับเคลื่อนศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร แต่ด้วยวิกฤต COVID 19 ที่ทำให้วิถีชีวิตของทุกคนเปลี่ยนแปลงไป สิ่งนี้จึงกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างไม่อาจรอช้าได้ โดยในปี 2020 นี้ ไมโครซอฟท์ ได้ยกแนวความคิด Resiliency หรือ ความสามารถในการปรับตัวและยืนหยัดรับมือคลื่นความเปลี่ยนแปลง ให้เป็นกรอบแนวคิดสำคัญ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงใหญ่ ๆ ได้แก่

  • Response การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที
  • Recovery แผนรับมือ ฟื้นฟูระบบงานและธุรกิจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
  • Reimagine ปรับทิศทางของธุรกิจ รูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้แตกต่าง พร้อมรับความต้องการของโลกที่เปลี่ยนไป

คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดเผยถึง 5 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญที่จะเกิดขึ้นหลังวิกฤต COVID 19 ได้แก่

  • New Way of Work and Life แนวคิดการทำงานและการใช้ชีวิตแบบใหม่
  • Virtual Century ยุคที่โลกแห่งความจริงและโลกเสมือนจริงใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
  • Hyper Automation เมื่อเทคโนโลยีสามารถช่วยสนับสนุนการทำงานแบบอัตโนมัติได้ในทุกขั้นตอน  
  • Accelerating Digital เมื่อการปฏิรูปธุรกิจด้วยดิจิทัลต้องเร่งความเร็ว เพื่อรองรับการปรับตัวขององค์กรให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
  • Business Model Revamp การเปลี่ยนโมเดลธุรกิจทั้งระบบ เพื่อตอบโจทย์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในบริบทใหม่ทางสังคม

ทั้ง 5 เทรนด์นี้ ต้องมีรากฐานอยู่บน Trust หรือความไว้วางใจในเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในทุกขั้นตอน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ทางไมโครซอฟท์ยึดถือมาโดยตลอด

ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ ยังได้เปิดตัวโครงการใหม่ระดับโลกเพื่อเสริมสร้างทักษะแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัลเพิ่มเติมให้กับผู้คนจำนวนกว่า 25 ล้านทั่วโลกภายในสิ้นปีนี้

ในส่วนของประเทศไทยนั้น ทาง ไมโครซอฟท์ พร้อมที่จะนำเทคโนโลยีและหลักสูตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Learn, LinkedIn Learning, การสอบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist และอื่น ๆ มาปรับใช้ ภายใต้ความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรในภาคเอกชน

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส