บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร นำโดย นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับโลกครั้งแรกในงานประกาศรางวัล The Global Economics Awards 2022 ที่จัดขึ้นโดยนิตยสารการเงินชั้นนำจากสหราชอาณาจักร The Global Economics ซึ่งรางวัลที่ได้รับ คือ Most Innovative End-to-End Digital Transformation Solutions Provider หรือรางวัลสุดยอดผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแบบครบวงจรที่มีการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสากล

โดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อรองรับความต้องการและยกระดับองค์กรของลูกค้าด้วยการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันแบบครบวงจรในทุกกระบวนการดำเนินงาน ให้สอดรับกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลทำให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนและขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุนี้ บลูบิคจึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่มากมายจากหลายอุตสาหกรรมในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านนวัตกรรมเป็นอย่างมาก ผ่านการปลูกฝังนวัตกรรมในองค์กรที่ลงลึกถึงระดับดีเอ็นเอขององค์กร ภายใต้กรอบแนวคิด ‘Ambition to Reality’ ที่สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์และขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอผ่านการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร อันประกอบไปด้วยมิติด้านโครงสร้างองค์กร (People) กระบวนการ (Process) และเครื่องมือต่าง ๆ (Tools)