ประกวดสื่อคลิปวิดีโอสั้น ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 24,000,000 บาท ภายใต้กิจกรรม Be Smart Say No to Drugs Contest ในหัวข้อ “How To Say No To Yaba?”

กติกาง่าย ๆ ดังนี้:

 • ผลิตคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 1 นาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 250MB
 • สำหรับนักเรียน อายุ 13 – 19 ปี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
 • จัดทีม 2 – 5 คน แล้วส่งผลงานของคุณมาให้เรา !

รางวัลรวมมูลค่ากว่า 24,000,000 บาท

 • เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !
 • ลงทะเบียน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/4bDhIB4

หมายเหตุ:

 • คะแนนการตัดสินทั้งหมด 50 คะแนน ต่อกรรมการ 1 ท่าน
 • กรรมการทั้งหมด 5 ท่าน รวม 250 คะแนน
 • หากผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนน้อยกว่า 125 คะแนน จะถูกตัดสิทธิ์โดยทันที
 • สำนักงาน ป.ป.ส. จะจัดสรรเงินรางวัลโดยการโอนเข้าบัญชีครูที่ปรึกษาของทีมผู้ชนะการประกวดทุกระดับ ซึ่งผู้จัดจะมีการชี้แจงเพื่อเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานก่อนการรับเงินรางวัลเฉพาะทีมผู้ชนะการประกวดอีกครั้งหนึ่ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการลงคะแนนและการจัดสรรเงินรางวัลจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด