ธนาคารกสิกรไทย เปิดประวัติศาสตร์ยุคใหม่ ออก K PLUS Beacon แอปฯ โมบาย แบงกิ้ง ที่พัฒนาต่อยอดจากผลงานฟินเทคที่คว้า 2 รางวัลระดับโลก เป็นสุดยอดนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกผู้บกพร่องทางการเห็น (Visually Impaired) ให้ทำธุรกรรมการเงินผ่านมือถือได้เป็นครั้งแรก เปิดรับอาสาสมัครร่วมทดลองใช้งาน 300 คน ลงทะเบียนแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 16-24 พ.ย.นี้ คาดเปิดใช้จริงปีหน้า

นางสาวศุภนีวรรณ จูตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า การพัฒนาแอปฯ  K PLUS Beacon เป็นความมุ่งมั่นของธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง (Financial Inclusion) โดยธนาคารกสิกรไทย ได้ให้การสนับสนุน ฟินเทคบีคอน อินเตอร์เฟส เพื่อร่วมกันพัฒนา แอปฯ K PLUS Beacon ซึ่งเป็นเสมือนประภาคารที่นำแสงสว่างแห่งความทัดเทียมมาสู่กลุ่มผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดในการมองเห็น ให้สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้สะดวก เพราะที่ผ่านมาผู้บกพร่องทางการเห็นมีข้อจำกัดในการทำธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือจอสัมผัส (สมาร์ทโฟน) เนื่องจากหน้าจอแบนเรียบ ไม่มีปุ่ม จึงไม่สามารถใช้มือสัมผัสหน้าจอเพื่อกดปุ่มได้  โดย แอปฯ K PLUS Beacon เป็นการผนวกความสามารถในการทำธุรกรรมทางการเงินของ แอปฯ K PLUS ซึ่งเป็น โมบาย แบงกิ้ง อันดับ 1 ที่คาดว่าจะมีผู้ใช้งานมากถึง 8 ล้านรายภายในสิ้นปีนี้  เข้ากับ บีคอน อินเตอร์เฟส วิธีการใหม่ในการใช้งานโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องมอง

นางสาวศุภนีวรรณ จูตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

ดังนั้นธนาคารกสิกรไทยจึงได้พัฒนาต่อยอดความสำเร็จดังกล่าวเป็น K PLUS Beacon แอปพลิเคชัน แรกของไทยที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ (Empower) ให้กับผู้บกพร่องทางการเห็น ได้แก่ คนตาบอด (The Blind) ผู้มีสายตาเลือนราง (The Low Vision) และ ผู้สูงอายุ (The Elderly) รวมไปถึงคนทั่วไป ให้สามารถทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องมองหน้าจอ มีความเป็นส่วนตัว สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยบริการหลักบนแอปฯ ประกอบด้วย

  • การถามยอด
  • โอนเงิน
  • เติมเงิน
  • และจ่ายบิล
  • ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานเดียวกับ K PLUS

ในช่วงแรก K PLUS Beacon จะเปิดให้ทดลองใช้งานกับอาสาสมัครจาก 4 กลุ่ม ได้แก่

  • คนตาบอด
  • ผู้มีสายตาเลือนราง
  • ผู้สูงวัย
  • และบุคคลทั่วไป

จำนวน 300 คน ผู้สนใจที่จะเป็นผู้บุกเบิกและทดลองใช้งานสามารถแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2560 ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 866 เว็บไซต์ธนาคารที่ www.kasikornbank.com/KPLUS-Beacon และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

โดยผู้เข้าร่วมในการทดลองใช้จะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการนำไปพัฒนาและปรับปรุงทำให้ แอปฯ K PLUS Beacon มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทำธุรกรรมการเงินในชีวิตประจำวันของผู้บกพร่องทางการเห็นที่มีประมาณ 20% ในปี 2564เป็นไปด้วยความสะดวก และปลอดภัย ก่อนนำไปสู่การใช้งานจริงในปี 2561