หลายคนคงเคยได้ยลภาพงาม ๆ อย่างภาพทางช้างเผือก หรือดวงดาวในห้วงอวกาศอันไกลโพ้น แต่รู้ไหมว่า ภาพดาราศาสตร์ที่น่าตื่นตาหลายภาพก็เป็นผลงานของคนไทยเรานี่เอง และคราวนี้เวทีของคนสร้างภาพในไทยก็เวียนมาอีกครั้ง เมื่อสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 160,000 บาท

นายศุภฤกษ์  คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ และในนามคณะกรรมการจัดการประกวด กล่าวว่า กิจกรรมประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 13 แล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งฝีมือการถ่ายภาพและเทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ของคนไทยก็พัฒนาและน่าสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ การจัดประกวดในแต่ละปีจึงถือเป็นโอกาสดีที่เจ้าของผลงานจะได้ใช้เวทีนี้ในการเผยแพร่ผลงาน แสดงความสามารถรวมถึงแบ่งปันเทคนิควิธีการถ่ายภาพ และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ผ่านภาพถ่ายของตนให้ผู้อื่นได้เรียนรู้อีกด้วย

สำหรับกติกาการประกวด ผู้สมัครสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดประเภทและไม่จำกัดจำนวน โดยแบ่งประเภทการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ เป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย

  1. ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว
  2. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ
  3. ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์ ดาวหาง
  4. ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้า อาทิ ทางช้างเผือกกับวิวธรรมชาติ แสงจักรราศีกับสถานที่ท่องเที่ยว 
  5. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก  เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า การเกิดรุ้งกินน้ำ ดวงอาทิตย์ทรงกลด หรือดวงจันทร์ทรงกลด 

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2563 รับเฉพาะผลงานภาพถ่ายในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น สมัครและส่งผลงานทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลการตัดสินเดือนกันยายน 2563  สอบถามเพิ่มเติมโทร.  053-121268-9 ต่อ 304 (ณรกมล)

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส