ในช่วงเวลา 1 – 2 วันที่ผ่านมา หากหลาย ๆ คนได้เลื่อนฟีด Facebook ดูเล่น ๆ อาจจะพบกับแอป ๆ หนึ่งที่หากมีติดเครื่องไว้ก็ถือว่าจะช่วยชีวิตหลาย ๆ คนไว้ได้ในยามฉุกเฉิน นั่นคือแอป ‘ขี้ (Khee)’

แอป ‘ขี้ (Khee)’ นี้พัฒนาโดย ‘คุณเศรษฐสิทธิ์ เศรษฐการุณย์’ ถูกพัฒนาขึ้นจากปัญหาเล็ก ๆ ของตัวนักพัฒนาเองที่ต้องการหาห้องน้ำในบริเวณต่าง ๆ ซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์ฉุกเฉินของแต่ละคนก็อาจจะมาแบบไม่เลือกเวลา ไม่เลือกสถานที่ ทำให้บางที่เราต้องอั้นไว้ หรือต้องรีบหาห้องน้ำให้เร็วที่สุด

โดยแอป ‘ขี้ (Khee)’ นี้จะเป็นแอปพลิเคชันเชิง Crowdsourcing กล่าวคือแอปที่จะให้ผู้ใช้แต่ละคนเพิ่มสถานที่ห้องน้ำเข้าไป ซึ่งหากมีผู้ใช้เพิ่มห้องน้ำไปได้มากเท่าไร ตัวแอปก็จะมีประสิทธิภาพเท่านั้น

ใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอป ‘ขี้ (Khee)’ มาไว้ติดเครื่องได้แล้ว เผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ได้ผ่านทาง App Store แล้ว Google Play Store

ที่มา: เศรษฐสิทธิ์ เศรษฐการุณย์

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส