ทาง Amazon เนี่ยเขาได้ทำการออกแบบระบบที่เรียกว่า Robo Maker ขึ้นมา เพื่อทำให้นักพัฒนาได้ผลิตหุ่นยนต์ได้ง่ายขึ้น

และอีกหนึ่งในหุ่นยนต์ที่ Amazon คิดค้นขึ้นมาคือ หุ่นยนต์ช่วยคนแก่ นั่นเองค่ะ!! ถ้าเรียกตามภาษาการแพทย์ก็คือ Walker ตัวช่วยของผู้สูงอายุ ทั้งช่วยเดิน ช่วยพยุงไม่ให้ล้ม

แต่ Walker ตัวนี้พิเศษกว่าตรงที่เป็นหุ่นยนต์ หลักการทำงานที่แม่นยำกว่าคือ ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวเกิดล้มขึ้นมา หรือ อยู่ห่างจากระยะการจับเข็นตัว Walker ก็จะไม่ทำงาน ด้วยกล้องจำนวนหลายตัวที่ช่วยจับภาพรอบด้าน แถมยังมีตัวเบาะเลื่อนเพื่อใช้เป็นที่นั่งได้อีกด้วย มีรีโมทเรียกใช้งานเจ้า Walker ด้วย จะเรียกลับมาที่เดิมหรือจะเรียกให้ขยับก็ได้ค่ะ

นั่นทำให้เราหายห่วงได้ค่อนข้างมาก เพราะเปรียบเสมือนมีผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุให้เราแล้วค่ะ!!