Play video

Bluelounge Sanctuary 4

จุดเด่น

● รูปลักษณ์ดูดีจัดการความยุ่งเหยิงของสายทั้งหมดไว้ใต้แท่นชาร์จ

● จ่ายไฟสูงสุด 4A โดยแต่ละพอร์ตจะกระจายการจ่ายไฟให้เหมาะสมตามกําลังไฟที่อุปกรณ์นั้นๆ รองรับสูงสุด

● เช่น iPad ต้องการไฟ 2.1A ถ้าชาร์จเครื่องเดียวก็จ่ายให้ 2.1A ถ้าเสียบ 2 เครื่องก็จ่ายเครื่องละ 2A ถ้าเสียบ 4 เครื่องก็จ่ายเครื่องละ 1A

● ใช้สายยาวที่มากับมือถือ หรือวางขายทั่วไปได้แต่ต้องลําบากจัดใต้ฐานนิดหนึ่ง

● มีแท่นวางแท็บเล็ตที่ปรับองศาได้

จุดสังเกต

● ราคาขนาดนี้น่าจะแถมสายชาร์จอฃื่นๆ อย่าง Lighting มาด้วย

● แต่ก็แถมส่วนลดการซื้อสายแบบสั้นของ Bluelounge มาให้ 30% ซึ่งสาย lighting ที่แพงสุดขายอยู่ที่ $16.95 ลด 30% ก็เหลือราว 300-400 บาทต่อเส้น ไม่รวมค่าส่ง

● ด้วยขนาดมือถือปัจจุบันที่ใหญ่ขึ้นมาก ทําให้ Sanctuary 4 น่าจะชาร์จได้สูงสุดแค่มือถือ 2 เครื่องและแท็บเล็ต 1 ตัว

มีให้เลือก 2 สีคือขาว-ดํา กับดําล้วน

ราคา 3,800 บาท