นาซา (NASA) ประกาศรับอาสาสมัครเข้าร่วมใช้ชีวิตในภารกิจการจำลองดาวอังคารครั้งที่ 2 (CHAPEA 2) นาน 12 เดือน ซึ่งจะเริ่มในฤดูใบไม้ผลิ 2025 (ประมาณเดือนมีนาคม) ผู้ได้รับการคัดเลือก 4 คน จะได้พักอยู่ในที่อยู่อาศัยขนาด 1,700 ตารางฟุต (39.48 ตารางวา) ซึ่งถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ตั้งอยู่ในฮูสตัน ทั้งนี้ CHAPEA 2 เป็นภารกิจครั้งที่ 2 จากทั้งหมด 3 ภารกิจ ซึ่งได้เริ่มภารกิจแรกไปเมื่อ 25 มิถุนายน 2023

เว็บไซต์ของนาซาได้ประกาศรับอาสาสมัคร เริ่มตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2024 คุณสมบัติจะต้องเป็นพลเมืองสหรัฐฯ หรือผู้พำนักถาวร อายุ 30-55 ปี พูดภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ จบปริญญาโทด้าน STEM พร้อมประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างน้อย 2 ปี ผ่านการขับเครื่องบินอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมง หรือทำงานในหลักสูตรปริญญาเอก STEM นาน 2 ปี หากไม่ได้จบปริญญาโทก็สมัครได้โดยใช้ประสบการณ์ทางวิชาชีพบางประเภท

ที่อยู่จำลองบนดาวอังคารได้ถูกสร้างขึ้นอยู่ที่ศูนย์อวกาศจอห์นสัน หรือศูนย์ฝึกนักบินประจำกระสวยอวกาศและสถานีอวกาศของนาซา ซึ่งจำลองการใช้ชีวิตของมนุษย์อวกาศที่จะไปสำรวจดาวอังคารในอนาคต ด้วยสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากและมีทรัพยากรจำกัด ซึ่งในขณะนี้มีผู้ที่ทำภารกิจแรก CHAPEA 1 กำลังใช้ชีวิตอาศัยอยู่ที่นั่นผ่านมาแล้วครึ่งทางของภารกิจ 378 วัน

ที่อยู่อาศัยจำลองบนดาวอังคารจะมีกระบะทรายขนาด 1,200 ตารางฟุต (27.87 ตารางวา) เพื่อฝึกและจำลองการเดินในสภาพแวดล้อมบนดาวอังคาร ส่วนการใช้ชีวิตในภารกิจ อาสาสมัครจะต้องบำรุงรักษาที่พักอาศัย ปลูกพืช และทำงานอื่น ๆ

ที่มา : engadget.com

***