Cyberpunk 2077

‘Cyberpunk 2077’ ชนะรางวัลทำงานด้วยใจรัก (ประชด) จาก Steam Awards ประจำปี ค.ศ. 2022

‘Steam’ พึ่งประกาศเกมที่ชนะรางวัลสาขาต่าง ๆ ใน Steam Awards ประจำปี ค.ศ. 2022 การโหวตมาจากผู้ใช้งาน Steam แต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่รางวัลทำงานด้วยใจรัก เกมที่ชนะรางวัลนี้เป็นของ ‘Cyberpunk 2077’

Cyberpunk 2077 เฉือนชนะ Dota 2, Project Zomboid, No Man’s Sky และ Deep Rock Galactic การชนะรางวัลในครั้งนี้เหล่าผู้ใช้งานต่างช่วยกันโหวตให้เชิงประชดตัวเกมที่แย่ในแง่ของคุณภาพเกม กว่าเกมจะดีต้องใช้เวลาอัปเดตเกมอยู่หลายปี

อีกส่วนที่ทำให้ Cyberpunk 2077 กลับมาเป็นเกมที่ได้รับความนิยมต้องยกความดีความชอบให้กับอนิเมะ Cyberpunk: Edgerunners ของ Netflix

“ที่ชนะรางวัลด้วยใจเป็นเพราะอนิเมะนอกจากนั้นไม่มีอะไรเลย เนื้อหาของเกมเริ่มต้นจาก 0 กว่าจะมีอะไรต้องใช้เวลาหลายปี เมื่อเทียบกับเกมอื่น ๆ ที่เข้าชิง เกมนี้ยังคงเป็นเกมขยะ และยังจะเป็นต่อไปจนกว่าบริษัทจะทำให้เกมกลับมาดี”

“Cyberpunk: Edgerunners ไม่ได้ทำให้เกมนี้ดีขึ้น”

การรีวิวเชิงลบเริ่มต้นตั้งแต่ Steam เปิดให้โหวต มีมากกว่า 193 ข้อความเป็นความคิดเห็นที่ในเชิงลบ แต่อย่างน้อยก็ยังมีความคิดเห็นเชิงบวกมากถึง 836 ข้อความ

โดยรวมทั้งหมดตั้งแต่ Cyberpunk 2077 วางจำหน่ายเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2020 จนถึงปัจจุบัน เกมมีมากถึง 63,000 ข้อความที่รีวิวเชิงลบให้กับเกมนี้ แต่ก็มีรีวิวเชิงบวกมากถึง 227,000 ข้อความ

Cyberpunk 2077 วางจำหน่ายแล้วให้กับ PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC ผ่าน Steam, Epic Games Store และ GOG

อ้างอิง PCgamer

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส