Connect with us

ออกอากาศวันที่ 28 มิถุนายน 2559

  • น้ำตาจะไหล!!! ผู้ใช้ iOS สามารถสำรองประวัติการสนทนา Line ขึ้น iCloud ได้แล้ว…
  • เปิดตัว “PromptPay” ชื่อใหม่ของ “Any ID” พร้อมชูค่าธรรมเนียมโอนเงินถูกมาก!
  • AIS Wifi Calling มาแล้ว! โทรออก รับสายแม้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
  • Instax SHARE SP-2 ปริ้นเตอร์รูปพกพารุ่นใหม่ เร็วและชัดกว่าเดิม!
แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น