Beartai Hitech EP.76 ไม่ตลก! ผู้ใช้ Android ในไทยจงระวัง แอปตลกหลอกกินเงินผู้ใช้

ออกอากาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

  • LINE ประกาศตัดสินใจยุติการให้บริการ MixRadio
  • ไม่ตลก! ผู้ใช้ Android ในไทยจงระวัง แอปตลกหลอกกินเงินผู้ใช้
  • AIS แถลงโปร 4G Max Speed กินเน็ตขั้นต่ำ 1 MB เพราะระบบผิดพลาด
  • พบช่องโหว่ใน Instagram ทำให้คนอื่นเห็นข้อมูลส่วนตัวได้

แสดงความคิดเห็น