แบไต๋ไอซีทีกับพี่มาร์ช 4G

Bitcoin เงินของโลกในทศวรรษหน้า !!??